Smart elteknik gör snöröjning på tak enklare

17 Jan, 2018 i kategorin Fastighetsägare

Nu har hela Sverige fått snö och många tycker att det är härligt, men kanske inte fastighetsägare. De är nämligen skyldiga enligt Ordningslagen att se till att is och snö inte rasar ned från tak och skadar personer eller egendom. Men snöröjning på tak kan underlättas med smart elteknik. Även en isfri entré är möjlig med elteknikens hjälp.

Elrätt Idébanken är en webbportal som samlar smarta lösningsförslag med modern elteknik. Här finns lösningar för att förhindra istappar såväl som att få snö- och isfria markytor.

Här är några vinteraktuella lösningar som du hittar i Elrätt Idébanken:

Värmelösning för hängrännor och stuprör

Is- och snösmältning på antikt slott

Frostskydd av hängrännor och stuprör

Smält snön istället för att skotta

Markvärme – håller rent från snö och is

Snösmältning körramp

Snösmältning av markytor