Syftet med Elrätt är att inspirera och visa möjligheterna med smart elteknik och att utveckla elbranschen. Framgång bygger på samverkan och gemensamma mål från de olika initiativtagarna i projektet:

  • Elrätta koncept från leverantörerna
  • Tillgång och spridning via grossisterna
  • Försäljning från installatören i mötet med kunden

Verktyg och inspiration
Som medlem i Elrätt får du både utveckling och inspiration som gör ditt jobb roligare och dina kunder nöjdare. Du får:

  • Inspirerande seminarier – våra seminarier riktar sig till dig som vill utveckla din verksamhet, följa med i trender och utveckling samt lönsamheten. Seminariet behöver du gå för att fortsätta vara, eller vill bli Elrätt.
  • Webbutbildningar – utbildningar för både ledare och montörer, med fokus på kundmötet och att utveckla affärerna genom att föreslå fler och smartare lösningar för kunderna.
  • Elrätt Idébanken – Ett arbetsredskap med fokus på kundnyttan för elinstallatörer. Idébanken är även en portal för fastighetsägare samt en kanal för leverantörer och grossister.