Verktyg och inspiration för dig som är Elrätt medlem
De elinstallatörsföretag som är medlemmar i Elrätt får både utveckling och inspiration via Elrätt som gör jobbet roligare och kunderna nöjdare.

Som medlem i Elrätt får du och ditt företag:

  • Inspirerande seminarier – våra seminarier riktar sig till dig som vill utveckla din verksamhet, följa med i trender och utveckling samt lönsamheten. Seminariet behöver du gå för att fortsätta vara, eller vill bli Elrätt.
  • Webbutbildningar – utbildningar för både ledare och montörer, med fokus på kundmötet och att utveckla affärerna genom att föreslå fler och smartare lösningar för kunderna.
  • Elrätt Idébanken – Ett arbetsredskap med fokus på kundnyttan för elinstallatörer. Idébanken är även en portal för fastighetsägare samt en kanal för leverantörer och grossister.

En Elrätt elektriker

  • är konsulterande i sitt möte med kunden när det gäller installationer, system och produkter som kan underlätta vardagen i hemmet, på arbetsplatsen och i samhället.
  • ska lyftas fram som ledande när det gäller smarta och innovativa eltekniska helhetslösningar som underlättar vardagen.
  • fortbildar sig med Elrätts utbildningspaket och seminarier.
  • har som målsättning att använda Idébanken som sitt dagliga verktyg i mötet med kunden för att påvisa möjligheterna med smart elteknik.
  • sprider varumärket Elrätt som en god ambassadör.