Grattis alla installatörer!

Ni har fri tillgång till Sveriges bästa webbutbildning*. ELRÄTT webbutbildning handlar om att utveckla affärerna genom att föreslå fler och smartare lösningar för kunderna. Genomför den direkt i din smartphone, läsplatta eller via datorn.

Har du inget konto än? Självregistrera dig här.

  1. Inspiration till Elrätt – 30 min
    En introduktion till Elrätt där vi berättar om vad Elrätt handlar om.
  1. Kundmötet – utbildning består av 6 steg (cirka 10-15 minuter)  
    En utbildning om kundmötet. Här går vi igenom de olika stegen man bör tänka på inför ett kundmöte samt ställer frågor som rör just din roll och arbetssituation.

*Elrätts webbutbildning Kundmötet har utses till Bästa kompetenssatsning 2016 av Swedish Learning Awards.
Motivering: En nysatsande produktion rätt i tiden! Med en aptitlig utbildning byggd för mobila enheter har man med bidraget skapat en lättillgänglig lösning som engagerat en spridd målgrupp och tydligt bidragit till kundnyttan. (16 november 2016)

emblempng