Syftet med Elrätt är att visa att ny installationsteknik är ett måste för att Sverige ska nå klimatmålen. Hållbarhet ligger högt på den politiska dagordningen och det är kring den frågan som Elrätt ska positionera elbranschen. Elrätt vill inspirera, visa möjligheterna med smart elteknik och utveckla elbranschen.
Allt tuffare klimatmål med tydliga krav på energieffektivisering ökar kraven på fastighetsägare. Genom projektet Elrätt har elbranschen gått i bräschen för detta och skapat Elrätt Idébanken för att förenkla processen för fastighetsägare och kunder att nå klimatmålen.

Med Elrätt vill vi:

  • Visa att ny installationsteknik är ett måste för att Sverige ska nå klimatmålen
  • Visa möjligheterna med modern elteknik
  • Inspirera med smarta, effektiva och trygga helhetslösningar via Elrätt Idébanken
  • Utveckla elteknikbranschen

Elrätta helhetslösningar är elinstallationer, produkter och system som är:

  • Smarta: Elrätt innebär att man får bekväma, smarta och estetiska lösningar
  • Effektiva: Elrätt innebär att man använder energi och teknik effektivt
  • Trygga: Elrätt innebär lösningar som ger trygghet för människor, hus och omgivningar

Allt är möjligt med smart elteknik

Hur elrätt är ditt företag?