Sju av tio fastighetsägare har långt kvar till Sveriges energimål

27 Okt, 2016 i kategorin Nyheter, Samhälle

Fyra år kvar till 2020 då Sverige ska ha minskat energianvändningen i fastigheter med 20 procent. Men sju av tio fastighetsägare uppger att de fortfarande har mycket kvar att göra inom energieffektivisering innan målet kan nås. Kostsamt, komplext och tidsbrist är de vanligaste orsakerna. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Elrätt.

Hur långt har fastighetsägare kommit med energieffektivisering? Använder man modern och smart elteknik? Det är frågor som samarbetsprojektet Elrätt vill få svar på. Därför har de tagit fram Elrättrapporten -en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik som tar tempenpå fastighetsbranschen. I undersökningen har 735 telefonintervjuer genomförts med ansvariga för inköp av eltjänster och för att anlita elektriker hos fastighetsägare och -förvaltare.

Sju av tio uppger att de har energieffektiviserat minst 30 procent av sina fastigheter. Bara tre av tio uppger att de har energieffektiviserat minst 61 procent av sina fastigheter. Det innebär att en stor del av dagens fastighetsbestånd har långt kvar till målet att minska energianvändningen med 20 procent till år 2020. Kostsamt, komplext och tidsbrist är de vanligaste svaren på frågan varför man inte är så långt framme när det gäller energieffektivisering.

– Undersökningen tyder på att många missar de mindre och enklare energieffektiviserande åtgärderna. Till exempel att byta till LED och installera smart närvarostyrd belysning.Det är inga omfattande investeringar och ger en återbetalningstid på bara ett par år. Man får även förbättrad inomhusmiljö. Dessutom är minskad energianvändning ett av de främsta skälen till att fossila bränslen minskar i Sverige, enligt ny sammanställning från Energimyndigheten, säger Tarja Häggmark, projektledare Elrätt.

Elrättrapporten visar att:

  • Uppvärmning är det område där flest (52 %) anser att de ligger långt fram när det gäller att energieffektivisera.
  • Integrerade ellösningar är det område där lägst andel (29 %) anser sig vara långt framme.
  • Trots att kostnaden uppges som ett av skälen till att man inte energieffektiviserat, instämmer en stor majoritet (83 %) i påståendet att det finns stora pengar att spara genom att energieffektivisera.
  • Sju av tio (70 %) instämmer dessutom i påståendet att investeringar i energieffektivisering utan tvekan höjer marknadsvärdet på fastigheten.
  • Lika många (70 %) instämmer också i påståendet att smarta eltekniska lösningar är ett mycket effektivt sätt att energieffektivisera på.

– Vi är förvånade över att fastighetsägare är så väl medvetna om att smart elteknik både höjer värdet på fastigheter, är ett bra sätt att energieffektivisera samt minskar energikostnaderna. Men ändå gör man det inte. Nu hoppas vi att fler fastighetsägarna och förvaltarna uppmärksammar de här möjligheterna i arbetet för att kunna uppnå energimålen till år 2020, säger Tarja Häggmark.

Om undersökningen

Elrättrapporten är en undersökning som bygger på telefonintervjuer med 735 personer med ansvar för att anlita elektriker och inköp av eltjänster. Intervjuerna gjordes under april 2016 och urvalet är hämtat från Bisnode PARAD. Undersökningen har genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Elrätt, ett samarbetsprojekt mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister och de Elrätta elleverantörerna med det gemensamma syftet att informera om möjligheterna med modern elteknik. Läs mer om Elrätt på www.elratt.se