Hjälp fastighetsägare att se sambanden mellan klimatnytta och affärsnytta

07 Mar, 2017 i kategorin Fastighetsägare, Installatörsföretag, Nyheter

Det mest affärsmässiga beslutet är att utföra åtgärder, inte att avstå från att genomföra dem. Det menar Jonas Tannerstad, el- och automationschef på ÖrebroBostäder, som på tio år lyckats sänka elförbrukningen med 40 procent.

Nu vill han uppmana elektriker att hjälpa fastighetsägare att bli elsmartare.

– Klimatförändringen kräver större insatser. Det är dags att effektivisera effektiviseringen. Det här gäller i högsta grad fastigheter. Den outnyttjade effektiviseringspotentialen är fortfarande inte bara outnyttjad, den är på många håll inte ens känd. Inte heller sambandet till affärsmässighet.

Hur gör du för att visa sambanden?

– Jag uppmanar alla att se driftnettot som nyckeltalet nummer ett. Den kan bli den minsta gemensamma nämnaren i en helt ny förståelse mellan tekniker och ekonomer.

– För att göra klimatavtryck begripligt räknar jag koldioxidutsläpp i svarta ballonger. Fem svarta ballonger motsvarar en sparad kilowattimma. Vi på ÖrebroBostäder har de senaste tio åren minskat vårt utsläpp med 115 miljoner svarta ballonger per år – genom att minska elenergiförbrukningen med 40 procent och värmeförbrukningen med 12 procent. Något som i sin tur lett till att fastighetsvärdet på vårt bestånd ökat med 700 miljoner kronor. Det här kan alla göra, i mer eller mindre omfattning.

Vad kan elektrikern bidra med?

– Elektriker kan hjälpa fastighetsägare att öppna ögonen och konstatera självklarheter. En hiss behöver till exempel inte vara upplyst 24 timmar per dygn om beprövad erfarenhet visat att människor använder den 18 minuter per dygn. Eller att garaget är uppvärmt dygnet runt när det räcker att värma bilmotorn med motorvärmaruttag.

– Det handlar om att se varje fastighet som en individ. Att lära sig förstå vad som är normalt och vad som inte är normalt för just det här huset. Ska belysningen vara på här? Ska ventilationen låta på det här sättet? Man måste lära sig att reagera på detta. Inse att det finns massor att åtgärda och regelbundet kolla av.

– Elektrikern kan hjälpa fastighetsägaren att se det här. Och hjälpa dem att välja tio tekniska system, som står för 90 procent av elförbrukningen i fastigheterna. Sedan leta efter systemen i varje fastighet. När ska systemen vara på, när ska de inte vara det? Kan vi med behovsstyrd teknik använda elen smartare? Och det viktigaste: Hjälpa fastighetsägaren att förstå att just det här arbetet har en väldigt stark koppling till klimatnytta, och samtidigt en direkt koppling in till ekonomiavdelningen, till affärsnytta.

-Det finns ingen motstridighet, det kostar inte en massa onödiga pengar. Tvärtom. Det mest affärsmässiga beslutet är att utföra åtgärder, inte att avstå från att genomföra dem.

Jag tror att elektriker måste lägga tid på att förklara de här sambanden för fastighetsägare. Hjälpa dem att bli elsmartare. 

Jonas Tannerstad, Chef El & Automation hos ÖrebroBostäder, Öbo

jonas-tannerstad