Elrätt hjälper branschen att nå ut med den nya tekniken

Patrik Andersson är marknadschef på GARO, en av Elrätts partner. GARO utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Det handlar om allt från mätarskåp och solenergi till laddning för elbilar. Tillsammans med GARO Montage AB och GARO Elflex AB bygger de elcentraler efter kundens önskemål. De tillverkar också produkter inom tillfällig el där man strömförsörjer och belyser byggarbetsplatsen under byggtiden.

– För oss är det viktigt att kunna leverera en helhet till kunden. Och samtidigt producera innovativa, hållbara och smarta lösningar som gör det smidigt och lönsamt för våra kunder, säger Patrik.

Varför är Elrätt viktigt?

– Vi tror att Elrätt är viktigt på flera nivåer, framför allt som en kvalitetsstämpel för elinstallatörerna. Slutkunden vet att när de anlitar en Elrätt installatör så garanterar det en skicklig installatör med god kunskap om ny smart elteknik.

– Även Elrätts utbildningar hjälper installatörerna. Det är korta och effektiva webbutbildningar där varje installatör kan utbilda sig när han eller hon har tid och när som helst på dygnet då det passar bäst. Jag tror att det här upplägget gör att man verkligen genomför utbildningen och tar till sig information på ett bättre sätt.

– Kanske det viktigast av allt med Elrätt: Idébanken. Här visas olika möjligheter och olika lösningar och funktioner på ett visuellt mycket bra sätt. Installatörerna har idag mycket ny teknik som de ska hantera i sin vardag och då är detta verktyg väldigt bra. Det underlättar arbetet.

Man får en kort förklaring, teknisk information och bilder och kan snabbt och enkelt få kunden att förstå funktionen och hur det kommer se ut när installationen är klar.

-Jag tror att Elrätt kommer att hjälpa branschen att nå ut med den nya tekniken snabbare genom att visa den på ett sätt som alla förstår.