Elrätt ger oss en direktkanal till el-installatören

Thomas Wahlberg är marknadskoordinator på ELKO, tillverkare och leverantör av elinstallationsmateriel och en av Elrätts partner. Thomas dagliga arbete är bland annat att stärka ELKOs varumärke och företagets position på marknaden.

ELKO har verkat i över 70 år och har utvecklat många lösningar som i dag är branschstandard. Företaget är än idag en av de som leder utvecklingen i branschen.

– För mig är det spännande att få arbeta med ett varumärke som är så starkt på marknaden och samtidigt har en tydlig långsiktighet, säger Thomas.

Vad betyder Elrätt för ELKO?

– Elrätt ger oss en direktkanal till elinstallatören. Det gör det lättare för oss att kommunicera med dem och vi kan enklare nå ut med nyttoinformation. Därigenom kan vi gemensamt vässa erbjudandet till kunden och tillsammans utveckla affären, säger Thomas.

Varför är Elrätt viktigt?

Elrätt är viktigt för att få alla i branschen att gå åt samma håll med siktet inställt på att öka värdet på produkter och tjänster. Det är viktigt att ta ett stadigt tag i utvecklingen av tekniklösningar så att vi inte förlorar dem till andra branscher. I utvecklingen ingår också att ta fram mindre och enkla lösningar, som kan användas ofta och därigenom ge ett mervärde i varje affär. Man får heller inte glömma att intresset för färger och material ökar, det handlar inte bara teknik. I och med detta finns det ytterligare möjligheter att öka värdet i affären bara genom att synliggöra valen