Elrätt ger en kvalitetsstämpel

Prolekta på Gotland är en framgångsrik elinstallatör med bred kompetens inom ny teknik och moderna energieffektiva lösningar. De är också specialister på solenergi. Olof Hansson är en av de som driver bolaget. Han tycker det är bra att även elbranschen blir mer digital.

Olof är en av Elrätts ambassadörer och precis om övriga ambassadörer var han bland de första att börja använda det digitala verktyget Elrätt Idébanken. Både han och hans medarbetare är mycket nöjda och de ser att de kan utveckla sina affärer framöver.

Vi ser att Idébanken kan bli ett värdefullt verktyg för att hitta fler och bättre affärer och lösningar. Det är bra att också vår bransch blir mer digital, säger Olof.

Prolekta består av 10 medarbetare, alla med fokus på att göra kunderna nöjda, genom att lyssna, erbjuda olika alternativt och leverera i tid. Oavsett om det handlar om installationer, service eller support så ser man kvalitet och noggrannhet som självklarheter. En viktig del i företagets framgång är att ständigt sträva efter att utvecklas.

– Elrätt har varit en stor hjälp i vårt förbättringsarbete inom flera områden. Det ger också en kvalitetsstämpel gentemot kund att vara ett Elrätt företag, säger Olof.