"Minst 100 medarbetare ska vara Elrätt efter 2017"

Juni 2017
Elajo är en av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag. Nu ska Elajo satsa på att bli helt Elrätt. Alla medarbetare som möter kunder ska gå Elrätt samtliga webbutbildningar om kundmötet. Det handlar om cirka 600 personer i företaget. Varför? För att kunden är huvudpersonen, menar Elajo. Spännande! Vi kommer att följa Elajo på deras Elrätt-resa. Häng med du också!

September 2017
Elajo jobbar vidare med att bli 100% Elrätt. Nu har man informerat alla medarbetare som möter kunder om Elrätt och Idébanken.
”Minst 100 medarbetare ska vara Elrätt efter 2017, därefter jobbar vi igenom övriga 600”, berättar Jerry Johansson, Regionchef Väst.
Heja Elajo!