Elrätt Branschmöte 2017

Här anmäler du dig till Elrätt Branschmöte 2017.

Välkommen!

Plats

Elrätt Branschmöte. Plats: Lindquist & Lindquist - Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Datum

04 oktober till den 04 oktober, 2017.

Kontaktperson

Tarja Häggmark, tel. 0730-456779

tarja.haggmark@elratt.se