Elrätt Branschmöte 2017

Här anmäler du dig till Elrätt Branschmöte 2017.

Välkommen!

Plats

TBD, Stockholm

Datum

11 oktober till den 11 oktober, 2017.

Kontaktperson

Tarja Häggmark, tel. 0730-456779

tarja.haggmark@elratt.se